ELI API documentation

The European Legislation Identifier (ELI) is a system to make legislation available online in a standardised format, so that it can be accessed, exchanged and reused across borders.

ELI is based on a voluntary agreement between the EU countries. It includes technical specifications on:

  • web identifiers (URIs) for legal information

  • metadata specifying how to describe legal information

  • a specific language for exchanging legislation in machine-readable formats

English Documentation


Dokumentacja po polsku

Celem Europejskiego Identyfikatora Prawodawstwa (ELI) jest udostępnienie informacji o aktach prawnych w ustandaryzowanym formacie.

Niniejszy projekt udostępnia informacje o aktach prawnych w postaci API. Interfejs www do przeglądania aktów prawnych dostępny jest pod adresami ELI oraz ISAP.


Contact: Kancelaria Sejmu