Welcome to ELI & Sejm API documentation!

This site describes API for:

  • Polish Sejm (MP, interpellations, prints, committees, etc.)

  • legal acts (published in Official Journal of the Republic of Poland and in Monitor Polski)


Na tej stronie znajdują się informacje o API udostępniającym dane o:

  • działalności Sejmu (informacje o posłach, interpelacje, druki, komisje, itp.)

  • aktach legislacyjnych (publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim)Contact: Kancelaria Sejmu