Informacje o posłach

Lista wszystkich posłów

Zwraca listę wszystkich posłów (także już nie sprawujących mandatu) w danej kadencji:

http://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/MP

gdzie {term} to nr kadencji.

Szczegółowe dane o pośle

Zwraca szczegółowe dane o pośle:

http://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/MP/{leg}

gdzie, {leg} to nr legitymacji poselskiej.

Przykład: https://api.sejm.gov.pl/sejm/term9/MP/1

Aby pobrać zdjęcie w formacie jpg należy użyć adresów:

http://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/MP/{leg}/photo

oraz:

http://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/MP/{leg}/photo-mini