Informacje o klubach i kołach

Lista klubów i kół

Zwraca listę klubów i kół poselskich:

https://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/clubs

gdzie {term} to nr kadencji.

Sczegóły klubu

Zwraca szczegóły wybranego klubu lub koła:

https://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/clubs/{id}

gdzie {id} jest identyfikatorem klubu (pole id zwracane na liście klubów).

Przykład: https://api.sejm.gov.pl/sejm/term9/clubs/PiS

Zwraca logo klubu:

https://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/clubs/{id}/logo

Przykład: https://api.sejm.gov.pl/sejm/term9/clubs/PiS/logo