Informacje o transmisjach video

Lista transmisji

Zwraca listę transmisji wideo:

https://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/videos

gdzie {term} to nr kadencji. Zwracana lista uwzględnia podział na strony.

Przykład: https://api.sejm.gov.pl/sejm/term9/videos

Zwraca listę dzisiejszych transmisji:

https://api.sejm.gov.pl/sejm/term{term}/videos/today

Przykład: https://api.sejm.gov.pl/sejm/term9/videos/today

Filtry

Filtry podajemy jako parametry URL wywołania zasobu videos:
  • since - data od której będą zwracane transmisje

  • till - data do której będą zwracane transmisje

  • title - filtruje transmisje zawierające podany ciąg znaków w tytule

  • type - filtruje transmisje tylko do określonego typu, np. type=komisja

  • comm - filtruje transmisje dotyczące danej komisji, np. comm=SUE