ELI API

Lista dzienników

Zaczynamy od pobrania listy dzienników:

http://api.sejm.gov.pl/eli/acts

W odpowiedzi otrzymujemy tablicę z informacjami o dziennikach:

[
 {
  "actsCount":82147,
  "code":"DU",
  "name":"Dziennik Ustaw",
  "shortName":"Dz.U.",
  "years": [ ...,2016,2017,2018,2019,2020]
 },
 {
  "actsCount":58203,
  "code":"MP",
  "name":"Monitor Polski",
  "shortName":"M.P",
  "years": [ ...,2016,2017,2018,2019,2020]
 }
]

Lista aktów w roku

Teraz możemy pobrać listę aktów wydanych w danym roku korzystając z URL w formacie:

http://api.sejm.gov.pl/eli/acts/{publisher}/{year}

Na przykład dla Dziennika Ustaw w 2020 roku:

http://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2020

Wynikiem tego zapytania jest lista z informacjami o aktach, np.:

{
  "count":107,
  "items":[
    {
      "ELI":"DU/2020/1",
      "address":"WDU20200000001",
      "announcementDate":"2019-12-23",
      "changeDate":"2020-01-03T10:27:18",
      "displayAddress":"Dz.U. 2020 poz. 1",
      "pos":1,
      "promulgation":"2020-01-02",
      "publisher":"DU",
      "status":"obowiązujący",
      "textHTML":false,
      "textPDF":true,
      "title":"Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych",
      "type":"Rozporządzenie",
      "volume":0,
      "year":2020
    },
    {
      "ELI":"DU/2020/2",
      "address":"WDU20200000002",
      "announcementDate":"2019-12-31",
      "changeDate":"2020-01-03T10:27:20",
      "displayAddress":"Dz.U. 2020 poz. 2",
      "pos":2,
      "promulgation":"2020-01-02",
      "publisher":"DU",
      "status":"obowiązujący",
      "textHTML":false,
      "textPDF":true,
      "title":"Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej",
      "type":"Rozporządzenie",
      "volume":0,
      "year":2020
    },
    ...
  ],
  "offset":0,
  "totalCount":107,
  "searchQuery":{
    "comparator":{},
    "dateEffectType":"NONE",
    "dateType":"NONE",
    "exile":false,
    "keyword":[],
    "position":-1,
    "pubDateType":"NONE",
    "publisher":"DU",
    "publisherName":"Dziennik Ustaw",
    "statusInForce":false,
    "title":"",
    "type":[],
    "volume":-1,
    "year":2020
  }
}

Szczegóły aktu

Szczegółowe informacje o akcie są dostępne po użyciu następującego URL:

http://api.sejm.gov.pl/eli/acts/{publisher}/{year}/{position}

Dla aktu wydanego w 2020 r. w pozycji pierwszej będzie to adres:

http://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2020/1

Wynikiem zapytania będą bardziej szczegółowe informacje o akcie:

{
  "ELI": "DU/2020/1",
  "address": "WDU20200000001",
  "announcementDate": "2019-12-23",
  "changeDate": "2020-01-03T10:27:18",
  "displayAddress": "Dz.U. 2020 poz. 1",
  "pos": 1,
  "promulgation": "2020-01-02",
  "publisher": "DU",
  "status": "obowiązujący",
  "textHTML": false,
  "textPDF": true,
  "title": "Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych",
  "type": "Rozporządzenie",
  "volume": 0,
  "year": 2020,
  "directives": [],
  "entryIntoForce": "2020-01-17",
  "inForce": "IN_FORCE",
  "keywords": [
    "celne prawo"
  ],
  "keywordsNames": [],
  "obligated": [],
  "organUprawniony": [],
  "previousTitle": [],
  "prints": [],
  "references": {
    "Akty zmienione": [
      {
        "id": "DU/2016/1498",
        "date": "2020-01-17"
      }
    ],
    "Podstawa prawna": [
      {
        "id": "DU/2004/622"
      }
    ],
    "Podstawa prawna z art.": [
      {
        "id": "DU/2004/622",
        "art": "art. 19 ust. 1"
      }
    ]
  },
  "releasedBy": [
    "MIN. FINANSÓW"
  ],
  "texts": [
    {
      "fileName": "D20200001.pdf",
      "type": "O"
    }
  ]
}

Tekst aktu

Plik PDF z treścią tego aktu można pobrać wykonując zapytanie z adresem:

http://api.sejm.gov.pl/eli/acts/DU/2020/1/text.pdf