Implementacja ELI w pozostałych Dziennikach

Aby dostosować dziennik do standardu ELI można skorzystać z jednego z dwóch rozwiązań:

  • rozbudować stronę publikującą dziennik

  • udostępnić dane dotyczące publikowanych aktów serwisowi eli.gov.pl

Rozbudowa strony

Rozbudowa strony polega na implementacji filarów ELI opisanych w dokumencie Europejski Identyfikator Prawodawstwa (ELI).

Najważniejszym etapem jest określenie identyfikatorów URI i dostosowanie strony do obsługi adresów URL, które odpowiadają tym identyfikatorom.

Udostępnienie API do eli.gov.pl

Dane o aktach prawnych mogą być zaimportowane do systemu eli.gov.pl jeżeli zostaną one udostępnione w postaci API. Jeżeli API do dziennika jeszcze nie istnieje to proponujemy implementację API zgodnego z ELI API.

Po zaimportowaniu aktów do system eli.gov.pl będą one dostępne pod adresem https://eli.gov.pl/eli/{dziennik}. Strony z danymi o aktach będą uzupełnione o metadane w formacie RDFa.