Posłowie

Lista wszystkich posłów

GET /sejm/term(int: term)/MP

Zwraca listę wszystkich posłów (także już nie sprawujących mandatu) w danej kadencji

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu

Szczegółowe dane o pośle

GET /sejm/term(int: term)/MP/(int: leg)

Zwraca szczegółowe dane o pośle

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu

  • leg (int) – nr legitymacji poselskiej

GET /sejm/term(int: term)/MP/(int: leg)/photo

Zwraca zdjęcie w formacie jpg.

GET /sejm/term(int: term)/MP/(int: leg)/photo-mini

Zwraca zdjęcie w mniejszym rozmiarze w formacie jpg.

Głosowania

GET /sejm/term(int: term)/MP/(int: leg)/votings/(int: sitting)/(date)

Zwraca wyniki głosowania danego posła w dany dzień głosowań.

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu

  • leg (int) – nr legitymacji posła

  • sitting (int) – nr posiedzenia Sejmu

  • date – data głosowania w formie yyyy-mm-dd

Zobacz też Głosowania dla posłów.