Interpelacje

Lista interpelacji

GET /sejm/term(int: term)/interpellations

Zwraca listę interpelacji, które wpłynęły do Sejmu w kadencji term. Zwracana lista uwzględnia podział na strony. Domyślnie zwracane jest tylko 50 interpelacji.

Parameters:
 • term (int) – kadencja Sejmu

Query Parameters:
 • offset (int) – indeks od której pozycji dane będą zwracane

 • limit (int) – liczba zwracanych pozycji

 • sort_by (string) – pole po którym dane mają zostać posortowane

 • title (string) – wyszukiwanie wg fraz w tytule, np. title=szpitali

 • from (string) – wyszukanie interpelacji składanych przez posła, np. from=Adamczyk Rafał. Można też podać nr legitymacji, np. from=001

 • to (string) – wyszukanie interpelacji wysłanych do danego ministerstwa, np. to=minister sprawiedliwości

 • since (date) – data od której będą zwracane interpelacje (data wysłania interpelacji)

 • till (date) – data do której będą zwracane interpelacje (data wysłania interpelacji)

 • modifiedSince (datetime) – zwraca interpelacje, które zostały zmienione od podanej daty

Zwracane dane

Interpellation
Object Properties:
 • term (int) – nr kadencji

 • num (int) – numer interpelacji

 • title (string) – tytuł interpelacji

 • from – lista nr legitymacji posłów składających interpelację

 • to – lista adresatów (ministerstw)

 • receiptDate – data otrzymania interpelacji

 • sentDate – data wysłania interpelacji do adresatów

 • replies (Reply) – lista odpowiedzi na interpelację

 • lastModified – data ostatniej modyfikacji

 • links (Link) – lista adresów URL do opisu i treści interpelacji

Odpowiedzi

Reply
Object Properties:
 • key (string) – unikalny identyfikator odpowiedzi

 • from (string) – stanowisko i nazwisko osoby odpowiadającej

 • links (Link) – lista adresów URL do treści odpowiedzi (typy web-body i body)

 • receiptDate – data otrzymania odpowiedzi

 • onlyAttachment (boolean) – flaga określająca czy odpowiedź występuje tylko w postaci pojedyńczego pliku (np. pdf), bez treści w postaci HTML

 • attachments (Attachment) – lista załączników

 • lastModified – data ostatniej modyfikacji

Attachment
Object Properties:
 • URL (url) – adres załącznika do pobrania

 • name (string) – nazwa pliku

 • lastModified – data ostatniej modyfikacji

Sortowanie

Sortowanie jest możliwe przez podanie parametru sort_by. Jako wartość parametru należy podać pole po którym dane mają zostać posortowane. Pole można poprzedzić znakiem -, aby posortować dane malejąco.

Pola po których można sortować listę interpelacji:
 • lastModified - data ostatniej modyfikacji

 • num - numer interpelacji

 • receiptDate - data otrzymania interpelacji

 • sentDate - data wysłania interpelacji do ministerstwa