Informacje o kadencji

GET /sejm/term(int: term)

Zwraca ogólne informacje o kadencji.

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu