Kluby i koła

Lista klubów i kół

GET /sejm/term(int: term)/clubs

Zwraca listę klubów i kół poselskich.

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu

Sczegóły klubu

GET /sejm/term(int: term)/clubs/(id)

Zwraca szczegóły wybranego klubu lub koła.

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu

  • id (string) – identyfikator klubu (pole id zwracane na liście klubów).

Zwraca logo klubu.