Głosowania

Lista głosowań

GET /sejm/term(int: term)/votings/(int: sitting)

Zwraca listę głosowań na danym posiedzeniu Sejmu.

Parameters:
 • term (int) – kadencja Sejmu

 • sitting (int) – nr posiedzenia Sejmu

Szczegóły głosowania

GET /sejm/term(int: term)/votings/(int: sitting)/(int: votingNum)

Zwraca szczegóły głosowania na danym posiedzeniu Sejmu.

Parameters:
 • term (int) – kadencja Sejmu

 • sitting (int) – nr posiedzenia Sejmu

 • votingNum (int) – nr głosowania

Zwracane dane

Voting
Object Properties:
 • term (int) – nr kadencji

 • sitting (int) – nr posiedzenia Sejmu

 • sittingDay (int) – nr dnia posiedzenia Sejmu

 • votingNumber (int) – nr głosowania

 • yes (int) – liczba głosów za

 • no (int) – liczba głosów przeciw

 • abstain (int) – liczba wstrzymujących się

 • notParticipating (int) – liczba posłów, którzy nie wzieli udziału w głosowaniu

 • totalVoted (int) – liczba oddanych głosów

 • date – data głosowania

 • title (string) – temat głosowania

 • description (string) – opis głosowania

 • topic (string) – krótki temat głosowania

 • pdfLink (url) – link do dokumentu PDF ze szczegółami głosowania

 • kind – typ głosowania, jeden z ELECTRONIC, TRADITIONAL, ON_LIST

 • votingOptions (VotingOption[]) – lista opcji do głosowania, jeżeli jest to głosowanie na listę

 • votes (Vote[]) – lista głosów (zwraca tylko dla szczegółów głosowania)

VotingOption
Object Properties:
 • optionIndex (int) – indeks opcji na liście

 • option (string) – nazwa opcji

 • description (string) – opcjonalny opis opcji

 • votes (int) – liczba głosów na daną opcję

Vote
Object Properties:
 • MP (int) – nr legitymacji posła

 • club (string) – klub/koło do którego należy poseł

 • firstName (string) – imię

 • lastName (string) – nazwisko

 • vote (string) – oddany głos: YES, NO, ABSTAIN, ABSTAIN, VOTE_VALID

 • listVotes – lista wybranych opcji w przypadku głosowania na listę

Głosowania dla posłów

GET /sejm/term(int: term)/MP/(int: leg)/votings/(int: sitting)/(date)

Zwraca wyniki głosowania danego posła w dany dzień głosowań.

Parameters:
 • term (int) – kadencja Sejmu

 • leg (int) – nr legitymacji posła

 • sitting (int) – nr posiedzenia Sejmu

 • date – data głosowania w formie yyyy-mm-dd

VoteMP
Object Properties:
 • votingNumber (int) – nr głosowania

 • date – data i czas głosownia, np. “2023-11-13T15:17:22”

 • title (string) – temat głosowania

 • description (string) – opis głosowania

 • topic (string) – krótki temat głosowania

 • kind – typ głosowania, jeden z ELECTRONIC, TRADITIONAL, ON_LIST

 • vote (string) – oddany głos: YES, NO, ABSTAIN, ABSTAIN, VOTE_VALID

 • listVotes – lista głosów oddanych “tak” na listę