Podział na strony

Niektóre zasoby zwracają listę wartości z podziałem na strony. Wywołanie np. zasobu videos zwraca tylko 50 najnowszych transmisji wideo. Aby odczytać pozostałe transmisje należy użyć parametrów offset oraz limit przekazywanych w URLu wywołania.

Parametr offset określa od którego rekordu rozpocząć zwracanie wyników. Offset jest liczony od wartości 0. Np. offset=100 oznacza zwrócenie obiektów od 101 wartości.

Parametr limit określa ile obiektów ma zostać zwróconych. Np. limit=100 zwróci 100 obiektów.