Druki sejmowe

Lista druków

GET /sejm/term(int: term)/prints

Zwraca listę druków, które wpłynęły do Sejmu.

Parameters:
 • term (int) – kadencja Sejmu

Szczegóły druku

GET /sejm/term(int: term)/prints/(nr)

Zwraca szczegóły druku.

Parameters:
 • term (int) – kadencja Sejmu

 • nr (string) – numer druku

Lista pism do druku jest umieszczona jako tablica additionalPrints. Szczegóły pisma do druku można pobrać podając jako {nr} numer widoczny w atrybucie number.

Przykład danych o druku:

{
 "term":9,
 "number":"383",
 "title":"Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.",
 "changeDate":"2021-12-28T15:05:06",
 "deliveryDate":"2020-05-25",
 "documentDate":"2020-05-25",
 "processPrint":[
    "383"
 ],
 "attachments":[
    "383.pdf",
    "383-ustawa.DOCX",
    "383-uzas.DOCX"
 ],
 "additionalPrints":[
    {
     "attachments":[
        "383-001.pdf"
     ],
     "changeDate":"2020-06-10T15:18:39",
     "deliveryDate":"2020-06-10",
     "documentDate":"2020-06-05",
     "number":"383-001",
     "numberAssociated":[
        "383"
     ],
     "term":9,
     "title":"Do druku nr 383 - opinia SN "
    }
 ]
}

Załączniki

Lista załączników jest dostępna jako atrybut attachments w szczegółach druku.

GET /sejm/term(int: term)/prints/(nr)/(fileName)

Zwraca załącznik z podanego druku o podanej nazwie.

Parameters:
 • term (int) – kadencja Sejmu

 • nr (string) – numer druku

 • fileName (string) – nazwa pliku

Sortowanie

Sortowanie jest możliwe przez podanie parametru sort_by. Jako wartość parametru należy podać pole po którym dane mają zostać posortowane. Pole można poprzedzić znakiem -, aby posortować dane malejąco.

Pola po których można sortować listę interpelacji:
 • lastModified - data ostatniej modyfikacji