Transmisje video

Lista transmisji

GET /sejm/term(int: term)/videos

Zwraca listę transmisji wideo. Zwracana lista uwzględnia podział na strony - zobacz Podział na strony.

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu

GET /sejm/term(int: term)/videos/today

Zwraca listę dzisiejszych transmisji.

Parameters:
  • term (int) – kadencja Sejmu

Filtry

Filtry podajemy jako parametry URL wywołania zasobu videos:
  • since - data od której będą zwracane transmisje

  • till - data do której będą zwracane transmisje

  • title - filtruje transmisje zawierające podany ciąg znaków w tytule

  • type - filtruje transmisje tylko do określonego typu, np. type=komisja

  • comm - filtruje transmisje dotyczące danej komisji, np. comm=SUE